Nydelige, dekorative trefat med håndtak

Råvaren til de vakre fatene er utskåret av en granart kalt Shan Mu som vokser rikelig i fjellene i sentran Asia. Stubbene og knuter blir benyttet som er igjen hogst, fjærningen gjør at nyplantede trær får bedre vekstvilkår. Fatene er stubbesnittet og kornretningen er vertikal med ringer synlige i bunnen og oppover sidene av fatet. Våre produkter er meget miljøvennlige. Ingen ting av de store trærne går til spille, treverket bestemmer hva det skal benyttes til. Alt blir brukt og er en råvare enten det er drivtømmer, nedfallstrær i fjellskråninger eller igjen etter tømmerhogst.p>